1

Odczyt i weryfikacjię dokumentów opatrzonych bezpiecznych podpisem elektronicznym umożliwia


SmartSign   WebNotarius

Listy CRL urzędów certyfikacji są dostępne pod adresem:


nccert certum kir

Otworzenie dokumentu możliwe jest za pomocą programu


AcrobatReader
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej